Veelgestelde vragen

In dit onderdeel staan veel gestelde vragen over VAC Therapy in combinatie met de Activac.

Activac algemeen gebruik

Waarom moet een ActiVAC zoveel mogelijk rechtop staan?
In een ActiVAC opvangbeker zit bovenin een filter. Wanneer de ActiVAC platligt, kan er (eerder) wondvocht in aanraking komen met dit filter, waardoor een 'Opvangbeker vol' alarm wordt gegeven.
Hoe lang gaat de accu van een ActiVAC mee?
De accu werkt ongeveer 14 uur lang.
Hoe lang duurt het om de accu op te laden?
Het duurt ongeveer 6 uur om de accu op te laden.
De ActiVAC maakt soms geluid. Waarom is dat?
In basis is de AciVAC stil, maar deze kan ook geluid maken. Dit is normaal. De reden is het opwekken van de onderdruk bij de wond.   Als er sprake is van een (kleine) lekkage of als het gat in de folie op de SensaTRAC pad op te plakken  te klein is geknipt, moet de pomp steeds het verlies aan druk compenseren door harder te werken. Dit veroorzaakt dan geluid. De beste oplossing is altijd het gat groot genoeg te knippen en als de pomp vaker geluid maakt, de folie te controleren op mogelijke luchtlekkage.
Hoe kom ik van het scherm Patientmodus naar het scherm Modus behandelaar?
Vanuit het scherm Patientmodus druk je linksonder op het vraagteken (?) symbool. Vervolgens selecteer je Modus Behandelaar. Er wordt een scherm weergegeven als bevestiging van de ingestelde modus. Houd de OK knop gedurende 5 seconden ingedrukt om door te gaan naar de Modus Behandelaar.   Als je wilt teruggaan naar Patientmodus, druk dan weer op het vraagteken, selecteer Patientmodus, waarna deze weer staat ingesteld. Als je dit niet doet, zal de pomp dit vanzelf doen.
Welke instellingen moet ik gebruiken?
De juiste instelling wordt bepaald door de behandelaar op basis van het type wond. De standaardinstelling van de ActiVAC zijn een druk van -125mmHg, continu therapie en Intensiteit laag.
Wat wordt bedoeld met Intensiteit?
De Intensiteit heeft betrekking op de tijd die het kost voor het systeem om de ingestelde druk te bereiken. Standaard staat deze op laag. Geadviseerd wordt bij de de eerste keer starten met de therapie, deze op laag te laten staan. De Intensiteit kan via de Modus Behandelaar worden aangepast.   Een reden om bijvoorbeeld Intensiteit Hoog te selecteren is wanneer de wond veel vocht produceert en er daardoor een grotere kans is op vochtlekkage onder de folie.  
Wanneer moet ik de opvangbeker (canister) van de ActiVAC vervangen?
De ActiV.A.C® opvangbeker moet vervangen worden als deze vol is (het alarm gaat dan af), of minimaal eenmaal per week, in verband met de geur.

Alarmen VAC Therapie

Hoe los ik een lekkageprobleem op?
Een lekkage los je op door over de plek van de lekkage extra folie te plakken. Belangrijkste is het lek op te sporen. Dit doe je door met je vingers over de folie te gaan en tegelijkertijd te kijken met de SealCheck functie op het balkje van oranje  naar groen gaat. Lekkages ontstaan meestal bij huidplooien, plaatsen waar beweging optreedt of als de huid wat vochtig is. Droog de huid altijd goed, knip de natte folie weg en plak er nieuwe folie overheen. Zie ook de video.
Wat moet ik doen bij een blokkade alarm?
Er zijn verschillende zaken om te controleren als er een blokkade alarm optreedt. Check allereerst of de beide slangklemmen open staan. Controleer of de pad of slangen misschien bekneld zitten. Als het gat in de folie waar de pad op  wordt geplaatst te klein is geknipt, dan kan het gebeuren dat door het vacuüm de folie naar elkaar toe wordt getrokken en daarmee de doorgang blokkeert. Je kan dit controleren door de pad los te halen en het gat te controleren en deze eventueel groter te knippen. Gebruik de extra folie om de pad weer aan te brengen. Zie ook de instructievideo.

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze klanten service.

Ben je op zoek naar uitgebreide productinformatie?

Neem contact op

Dit is het support platform van GD medical.

Wil je meer weten over GD Medical?

Ja, ga naar GD Medical website